Giá bằng Tether USD (USDT)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng USDT
VND VND 0.00003936
BTC BTC 65,168.66689619
USDC USDC 1.01092356
ETH ETH 3,548.27221784
BCH BCH 392.43170856
LTC LTC 75.71643116
XMR XMR 167.67237586
DASH DASH 24.36496820
DOGE DOGE 0.12707876
BNB BNB 599.88648309
MATIC MATIC 0.58206505
SOL SOL 138.25028104
XRP XRP 0.49910532
ADA ADA 0.38471600
TRX TRX 0.12230814
XTZ XTZ 0.79648333
AVAX AVAX 25.72025483
ZIL ZIL 0.01764227
XEC XEC 0.00003220
DAI DAI 1.01298420
FDUSD FDUSD 1.01838025
CRO CRO 0.09462262
ZEC ZEC 20.49103722
FTM FTM 0.58329752
SHIB SHIB 0.00001849
PEPE PEPE 0.00001169
APE APE 0.95590222
LINK LINK 14.08615385
ARB ARB 0.81978597
GMX GMX 27.92728109
COMP COMP 49.64701663
AAVE AAVE 81.49134543
STETH STETH 3,583.32234521
WBTC WBTC 65,756.55344203
WETH WETH 3,576.77524286
GUSD GUSD 1.01873250
XAUT XAUT 2,356.79805984
XLM XLM 0.09363858
BAT BAT 0.19271743
OP OP 1.84511417
ETC ETC 24.14543061
DOT DOT 5.81670084
TON TON 7.41172781
MKR MKR 2,528.96647806
LRC LRC 0.17417742
ENS ENS 26.52029822
EURT EURT 1.05609276
QNT QNT 76.58406016
SNX SNX 2.02783439
AMP AMP 0.00473165
FRAX FRAX 1.01947761
USDD USDD 1.01750556
1INCH 1INCH 0.40993967
WLD WLD 3.10398099
AUSDT AUSDT 1.02626629