Giá bằng Maker (MKR)

Tỉ giá thị trường hiện tại trên BitcoinVN. Giá này không bao gồm các loại phí liên quan như phí network. Xem thêm trên trang Thông tin để biết rõ hơn.

Tiền tệ Giá bằng MKR
VND VND 0.00000002
BTC BTC 31.02952355
USDT USDT 0.00047568
USDC USDC 0.00047602
ETH ETH 1.62673123
BCH BCH 0.18248583
LTC LTC 0.03459752
XMR XMR 0.08206803
DASH DASH 0.01091138
DOGE DOGE 0.00005777
BNB BNB 0.27944975
MATIC MATIC 0.00026446
SOL SOL 0.06545017
XRP XRP 0.00023812
ADA ADA 0.00017962
TRX TRX 0.00005589
XTZ XTZ 0.00034550
AVAX AVAX 0.01248098
ZIL ZIL 0.00000809
XEC XEC 0.00000001
DAI DAI 0.00047714
FDUSD FDUSD 0.00048037
CRO CRO 0.00004472
ZEC ZEC 0.00959265
FTM FTM 0.00023805
SHIB SHIB 0.00000001
PEPE PEPE 0.00000000
APE APE 0.00043186
LINK LINK 0.00649414
ARB ARB 0.00037677
GMX GMX 0.01340112
COMP COMP 0.02217420
AAVE AAVE 0.03755841
STETH STETH 1.64194969
WBTC WBTC 31.37479706
WETH WETH 1.63976772
GUSD GUSD 0.00047983
XAUT XAUT 1.10440306
XLM XLM 0.00004352
BAT BAT 0.00008780
OP OP 0.00085902
ETC ETC 0.01092808
DOT DOT 0.00282510
TON TON 0.00345577
LRC LRC 0.00007952
ENS ENS 0.01056881
EURT EURT 0.00050122
QNT QNT 0.03612804
SNX SNX 0.00090051
AMP AMP 0.00000227
FRAX FRAX 0.00048003
USDD USDD 0.00048056
1INCH 1INCH 0.00018016
WLD WLD 0.00129158