Staking

Hưởng lợi một phần từ khối lượng giao dịch của sàn bằng cách đóng góp thanh khoản của bạn. Tài sản được stake được đại diện bằng token chuyên biệt trên sàn với nhãn "Staking". Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.

Số liệu Tổng số lượng stake APR
XLM XLM
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
10.262,209418 XLM / 500.000 XLM
588.93% Stake XLM
XMR XMR
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
297,41203795 XMR / 1.000 XMR
77.54% Stake XMR
BCH BCH
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
73,02969949 BCH / 200 BCH
31.73% Stake BCH
AVAX AVAX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
42,94532504 AVAX / 1.000 AVAX
21.3% Stake AVAX
SOL SOL
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
77,93350559 SOL / 1.000 SOL
19.77% Stake SOL
DOGE DOGE
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
21.653,89198327 DOGE / 100.000 DOGE
7.52% Stake DOGE
MATIC MATIC
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
4.120,47271421 MATIC / 50.000 MATIC
7.46% Stake MATIC
XRP XRP
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
29.698,3286734 XRP / 100.000 XRP
6.31% Stake XRP
TRX TRX
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
22.515,69950426 TRX / 100.000 TRX
5.84% Stake TRX
TON TON
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
756,50704758 TON / 25.000 TON
1.9% Stake TON
XTZ XTZ
 • Phân bổ: 0.5%
 • Phí rời stake: 0.5%
2.530,22775094 XTZ / 20.000 XTZ
0.6% Stake XTZ