Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 473,46277438 XMR
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00003984 BTC
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 2,74 US$ ETH icon ETH
ETH icon ETH 172,68 US$ SOL icon SOL
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
SOL icon SOL ??? XMR icon XMR
ETH icon ETH 167,91 US$ VND icon VND
USDT icontrx icon USDT 52,04 US$ VND icon VND
USDT icontrx icon USDT 1.255,74 US$ VND icon VND
SOL icon SOL ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in