Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 8,77591311 YFI Ethereum
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00009029 BTC
  • Phí mạng: 0,00074576 YFI
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 19,50 US$ LTC icon LTC
USDT iconsol icon USDT ??? XMR icon XMR
ATOM icon ATOM 14,60 US$ DOGE icon DOGE
XMR icon XMR ??? USDT icontrx icon USDT
VND icon VND 11.151,14 US$ USDT icontrx icon USDT
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT iconmatic icon USDT 99,99 US$ BTC iconln icon LN-BTC
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in