Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 80 loại tài sản bao gồm VND, BTC, XMR, USDT, ETH, BCH, SOL

16.690 ₫ Chuyển khoản ngân hàng 1 XRP
  • Phí mạng: 0,09017419 XRP
  • Phí dịch vụ: 0,1025 XRP
Địa chỉ để chúng tôi gửi tiền cho bạn.
Yêu cầu đặc biệt cho việc rút tiền vào sàn giao dịch khác
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

SOL icon SOL ??? XMR icon XMR
XMR icon XMR ??? ADA icon ADA
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
XMR icon XMR ??? USDT icontrx icon USDT
XMR icon XMR ??? XRP icon XRP
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT iconeth icon USDT 1.997,36 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 789,29 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in