Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 85 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

24.903 ₫ Chuyển khoản ngân hàng 1 USDC Ethereum
  • Phí mạng: 1,17494301 USDC

Đơn hàng gần đây

USDT icon USDT 506,91 US$ VND icon VND
VND icon VND 10,32 US$ LTC icon LTC
ETH icon ETH 15,02 US$ USDT icontrx icon USDT
ETH icon ETH 9,99 US$ VND icon VND
USDT icontrx icon USDT 14.009,99 US$ VND icon VND
ETH icon ETH 11,88 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 63,38 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 50,39 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in