Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

26.027 ₫ Chuyển khoản ngân hàng 1 USDC Ethereum
High network fee
  • Phí mạng: 14,06094589 USDC
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

DOGE icon DOGE 215,32 US$ VND icon VND
VND icon VND 7.699,36 US$ USDC iconsol icon USDC
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT icontrx icon USDT 202,09 US$ VND icon VND
USDT iconbsc icon USDT 101,72 US$ VND icon VND
VND icon VND 7.681,38 US$ USDC iconsol icon USDC
VND icon VND 656,15 US$ BTC icon BTC
DASH icon DASH 4.900,76 US$ USDT icontrx icon USDT

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in