Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

189.655 ₫ Chuyển khoản ngân hàng 1 DOT
  • Phí mạng: 0,02298417 DOT
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? ETH icon ETH
USDT icon USDT 53,87 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 110,31 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 122,15 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 165,09 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 179,54 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 111,22 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 469,23 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in