Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 87 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

970.814.200 ₫ Chuyển khoản ngân hàng 1 BTC
BTC transactions can be slow and unreliable. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00013986 BTC

Đơn hàng gần đây

BTC icon BTC 213,15 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 337,03 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 89,42 US$ VND icon VND
VND icon VND 406,20 US$ BTC icon BTC
VND icon VND 174,98 US$ BTC icon BTC
USDT iconeth icon USDT 1.528,41 US$ VND icon VND
USDT iconmatic icon USDT 49,07 US$ TRX icon TRX
USDT iconeth icon USDT 2.000,76 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in