Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 USDC Ethereum 25.235 ₫ Chuyển khoản ngân hàng
High network fee
  • Phí mạng: 18,40572965 USDC
  • Phí dịch vụ: 25.000 ₫
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 194,95 US$ USDT iconbsc icon USDT
USDT icon USDT 273,23 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 854,93 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 2.648,12 US$ VND icon VND
BTC iconln icon LN-BTC 36,22 US$ TRX icon TRX
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR
DOGE icon DOGE 215,32 US$ VND icon VND
VND icon VND 7.699,36 US$ USDC iconsol icon USDC

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in