Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 SHIB Ethereum 0,00002998 FTM FTM
  • Phí mạng: 58.723,27112518 SHIB
  • Phí mạng: 0,07838183 FTM
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? USDT icontrx icon USDT
USDT icontrx icon USDT 171,78 US$ VND icon VND
XMR icon XMR ??? USDT iconsol icon USDT
MATIC icon MATIC 22,69 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 2.004,96 US$ VND icon VND
USDT iconmatic icon USDT 121,06 US$ VND icon VND
VND icon VND 194,95 US$ USDT iconbsc icon USDT
LTC icon LTC 127,77 US$ BTC icon BTC

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in