Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 MATIC Polygon 28,69860721 ZIL
  • Phí mạng: 0,00315148 MATIC
  • Phí dịch vụ: 28,2408 ZIL
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 106,83 US$ LTC icon LTC
XMR icon XMR ??? USDT icontrx icon USDT
USDT icontrx icon USDT 171,78 US$ VND icon VND
XMR icon XMR ??? USDT iconsol icon USDT
MATIC icon MATIC 22,69 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 2.004,96 US$ VND icon VND
USDT iconmatic icon USDT 121,06 US$ VND icon VND
VND icon VND 194,95 US$ USDT iconbsc icon USDT

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in