Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 80 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 FTM FTM 0,51980894 USDD Binance Smart Chain
  • Phí mạng: 0,0888347 FTM
  • Phí mạng: 0,34004112 USDD
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

USDT icontrx icon USDT 2.201,72 US$ VND icon VND
VND icon VND 19,68 US$ LTC icon LTC
VND icon VND 19,40 US$ LTC icon LTC
USDC icon USDC 247,28 US$ VND icon VND
VND icon VND 194,05 US$ SOL icon SOL
SOL icon SOL 135,93 US$ VND icon VND
VND icon VND ??? XMR icon XMR
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in