Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 COMP Ethereum 56,74351161 FTM FTM
High network fee
  • Phí mạng: 0,09563966 COMP
  • Phí mạng: 0,05894952 FTM
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

USDT icon USDT 174,21 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 64,81 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 92,16 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 68,46 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 340,13 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 267,20 US$ VND icon VND
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT icon USDT 157,84 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in