Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 COMP Ethereum 56,03082757 FRAX Ethereum
High network fee
  • Phí mạng: 0,13144458 COMP
High network fee
  • Phí mạng: 7,69095527 FRAX
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

BTC iconbsc icon BTCB 127,54 US$ VND icon VND
VND icon VND 75,21 US$ USDT icontrx icon USDT
USDT iconeth icon USDT ??? XMR icon XMR
USDT icontrx icon USDT 105,99 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 90,51 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 210,10 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 206,48 US$ VND icon VND
VND icon VND 316,55 US$ USDT iconmatic icon USDT

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in