Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 COMP Ethereum 6,69905364 AXS Ethereum
High network fee
  • Phí mạng: 0,13144458 COMP
  • Phí mạng: 0,94298219 AXS
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

USDT icontrx icon USDT 2.499,59 US$ VND icon VND
VND icon VND 17.349,01 US$ USDT icontrx icon USDT
BCH icon BCH 57,50 US$ LTC icon LTC
XMR icon XMR ??? TON icon TON
ETH icon ETH ??? XMR icon XMR
BTC iconbsc icon BTCB 127,54 US$ VND icon VND
VND icon VND 75,21 US$ USDT icontrx icon USDT
USDT iconeth icon USDT ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in