Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 366,28279878 XMR
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00008629 BTC
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 7.699,36 US$ USDC iconsol icon USDC
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT icontrx icon USDT 202,09 US$ VND icon VND
USDT iconbsc icon USDT 101,72 US$ VND icon VND
VND icon VND 7.681,38 US$ USDC iconsol icon USDC
VND icon VND 656,15 US$ BTC icon BTC
DASH icon DASH 4.900,76 US$ USDT icontrx icon USDT
VND icon VND 9.357,60 US$ USDT icontrx icon USDT

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in