Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 87 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 431,44406426 XMR
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,0002815 BTC
By using our service you accept our Terms.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 1.920,29 US$ BTC icon BTC
SOL icon SOL 6.552,28 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 1.971,93 US$ VND icon VND
USDT icontrx icon USDT 300,16 US$ VND icon VND
USDC iconeth icon USDC 4.996,79 US$ VND icon VND
USDC iconeth icon USDC ??? XMR icon XMR
XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
USDT icontrx icon USDT ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in