Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 85 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 BTC 637.511.932 ₫ Chuyển khoản ngân hàng
BTC transactions can be slow and unreliable. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00008689 BTC
  • Phí dịch vụ: 25.000 ₫

Đơn hàng gần đây

BTC icon BTC 3,71 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 3,71 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 44,42 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 167,62 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 1.302,43 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 695,12 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 132,91 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 91,27 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in