BitcoinVN Shop - Your Partner Since 2014

BitcoinVN shop là cửa hàng trực tuyến chính thức của BitcoinVN, sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất tại Việt Nam.

BitcoinVN được thành lập với sứ mệnh cung cấp cho những ai sống tại Việt Nam cơ hội tiếp cận dễ dàng với nền kinh tế Bitcoin và các ứng dụng rộng lớn hơn của nó.

Công ty được thành lập vào cuối năm 2013 bởi nhóm sáng lập là Nguyễn Trần Bảo Phương, Dominik WeilAlex Winter và Phil Trinh (sau này rời công ty một cách tốt đẹp vào năm 2018 để tập trung nhiều hơn vào cuộc sống riêng tư).

BitcoinVN vẫn được sở hữu và điều hành bởi đội ngũ sáng lập ban đầu.

Vào năm 2019, Hugo Nguyễn tham gia công ty với tư cách là Nhà đầu tư thiên thần – anh ấy là người đóng góp đầu tiên (được biết đến) có nguồn gốc Việt Nam cho giao thức Bitcoin và là một nhà văn & nhà tư tưởng về các vấn đề kinh tế và tài sản bảo mật của Bitcoin.

Kể từ đó, Hugo đã xây dựng Nunchuk – một công ty khởi nghiệp nhằm mục đích biến Multisig trở thành một giải pháp lưu ký dễ tiếp cận hơn cho nhiều đối tượng hơn.

Mua Bitcoin là một việc làm cần thiết, nhưng không đủ để chuẩn bị cho tương lai.

Để tìm hiểu và áp dụng quyền tự quản lý an toàn và quản lý khóa là điều quan trọng hàng đầu đối với một cá nhân Bitcoiner.

Chính vì vậy, BitcoinVN Shop cung cấp các công cụ và thông tin để giúp bạn hiện thực hoá con đường trên hành trình này.

 

BitcoinVN Shop - Your Partner Since 2014
BitcoinVN Shop at LightningCon Da Nang 2023.

 

BitcoinVN Shop at Tai Zen's Cryptocurrency Investing Conference 2022
BitcoinVN Shop at Tai Zen’s Cryptocurrency Investing Conference 2022
Contact