Introduce your friend to become our customer and earn a commission from it!

Each time you send a customer and he successfully buys goods from our shop, you will earn 5% over the deal and it lasts forever.

Use the referral link after you log in and register to become our affiliate and get it in Control panel / Creatives. Then spread the ref. link around, ie. onto your websites, social media or send it to your friends and start to earn money.

You are supposed to register on bitcoinvn.io and the provision will be paid once to this account every month-end within the first week of the next month. You can always check your commission payout status in Control Panel.

Giới thiệu khách hàng và nhận hoa hồng từ chúng tôi!

Mỗi lần bạn giới thiệu khách hàng và họ mua sản phẩm từ shop của chúng tôi, bạn sẽ nhận được 5% hoa hồng trên mỗi đơn hàng và và chương trình được áp dụng mãi mãi.

Lấy link giới thiệu: Bạn cần đăng ký user - đăng nhậpđăng ký để trở thành người giới thiệu của chúng tôi, sau đó chọn Tab Link Ref. Lấy link Ref này và gửi cho bạn bè của bạn hoặc đăng trên website của bạn, mạng xã hội... để bắt đầu kiếm tiền.

Bạn cũng cần phải đăng ký tài khoản trên bitcoinvn.io và hoa hồng sẽ được trả đến tài khoản này vào cuối tháng, trong vòng một tuần đầu tiên của tháng sau. Bạn có thể kiểm tra số hoa hồng kiếm được tính đến hiện tại và tình trạng thanh toán trong mục Tổng quan và Lịch sử thanh toán.

Contact