Ledger khuyên bạn nên luôn thực hiện cập nhật firmware trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị của mình.

Khi bạn ở trong phần Trình quản lý “Manager” trong Ledger Live, sẽ có một thông báo trong thanh màu trắng, ngay phía trên danh mục Ứng dụng nếu có bản cập nhật chương trình cơ sở. Nếu không có thông báo, thì bạn có phiên bản mới nhất. 1.6.0  tính đến tháng 12 năm 2019.

Nhấp chuột vào Cập nhật Cập nhật “Update” và sau đó là Tiếp tục “Continue”.

Bây giờ Ledger Nano S sẽ hiển thị: cập nhật firmware “update firmware”, số phiên bản “the version number ” và Mã định danh “Identifier”.

Kiểm tra xem 4 ký tự đầu tiên và cuối cùng của Mã định danh “Identifier” được hiển thị trong Ledger Live có giống với các ký tự trên Ledger Nano S hay không.

Sau đó, nhấn nút bên phải trên Ledger Nano S để cài đặt firmware.

Nhập mã PIN của bạn để xác nhận.

Ngắt kết nối cáp USB khi thiết bị của bạn hiển thị “MCU firmware is outdated.”

Nhấn nút bên trái trên thiết bị của bạn và giữ nó trong khi bạn kết nối lại cáp USB.

Nhả nút sau khi hiển thị “Bootloader” .

Đợi cho đến khi cửa sổ xác nhận xuất hiện: Firmware đã được cập nhật “Firmware updated”.

Vậy là bạn đã cập nhật firmware thành công rồi nhé! Đơn giản phải không nào!!

Tagged on:

Leave a Reply

Contact