Sau khi bạn thiết lập cài đặt Ledger Live, bạn tiến hành tạo tài khoản để lấy địa chỉ ví coin, sau đó bạn có thể rút Bitcoin ETH và các coin mà bạn muốn trữ trên ví từ sàn rồi nhé!

Tạo tài khoản, gửi nhận Bitcoin / Ethereum, Bitcoin Cash trên Ledger Nano S

Đối với mọi loại tiền điện tử mà bạn sử dụng với Ledger Live, bạn sẽ cần tạo ít nhất một tài khoản. Nếu bạn muốn, bạn có thể tạo nhiều tài khoản cho một loại tiền điện tử và đổi tên chúng theo ý muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo tài khoản chi tiêu Bitcoin và tài khoản tiết kiệm Bitcoin.

Khi bạn đã cài đặt các ứng dụng tiền điện tử trên Ledger Nano S, giờ bạn đã sẵn sàng để tạo tài khoản và gửi và nhận giao dịch.

Để thiết lập tài khoản, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập và kết nối với Ledger Live và nhấp vào dấu cộng bên cạnh Tài khoản “Accounts.”

Từ menu thả xuống trong Ledger Live, chọn một loại tiền điện tử mà bạn đã cài đặt trên Ledger Nano S của bạn và nhấp vào Tiếp tục “Continue.”.

Lưu ý: nếu tiền điện tử mà bạn đã cài đặt không được liệt kê trong menu thả xuống, thì bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để truy cập vào đồng tiền này thay vì Ledger Live. Ví dụ; đối với token ERC20, bạn cần sử dụng MyEtherWallet, đối với Stellar bạn cần sử dụng Stellar Account Viewer và đối với Factom, bạn cần sử dụng MyFactomWallet.

Khi bạn đã nhấp vào dấu cộng bên cạnh Tài khoản “Accounts.”, Ledger Live sau đó sẽ hiển thị Kết nối và mở khóa thiết bị Ledger của bạn “Connect and unlock your Ledger device” và điều hướng đến ứng dụng coin trên thiết bị của bạn “Navigate to the name_of_coin app on your device.”.

Trên Ledger Nano S của bạn, di chuyển qua coin mà bạn đang thêm tài khoản và nhấn cả hai nút. Màn hình Ledger Nano S của bạn giờ đây sẽ hiển thị ví Sử dụng để xem tài khoản “Use wallet to view accounts.”

Nhấp vào Tiếp tục “Continue.”. Đặt tên cho tài khoản và sau đó nhấp vào Thêm tài khoản “Add account.” Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo Tài khoản đã được thêm thành công “Account successfully added.” Thoát khỏi màn hình này hoặc nhấp vào thêm “Add more”để tạo một tài khoản khác.

Dưới tên tài khoản trong Ledger Live, bạn sẽ thấy số dư của tài khoản đó.

Nhận tiền điện tử Bitcoin vào Ledger Nano S

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chuyển tiền điện tử của mình vào Ledger Nano S. Trước tiên, BitcoinVN khuyên bạn nên thử chuyển một lượng nhỏ tiền điện tử sang Ledger Nano S của bạn để đảm bảo bạn hiểu quy trình trước nhé

Nhấp vào Nhận “Receive,” trên Menu trong Ledger Live.

Chọn tài khoản mà bạn muốn gửi tài sản của mình vào.

Trên Ledger Nano S của bạn, chọn tiền điện tử mà bạn đang nhận.

Khi bạn nhấp vào Xác minh “Verify” trên Ledger Live, địa chỉ công khai sẽ được hiển thị trên màn hình Ledger Nano S của bạn. Đảm bảo địa chỉ trên Ledger Nano S khớp với địa chỉ trên Ledger Live (Chỉ kiểm tra vài ký tự cuối cùng là đủ). Nhấn nút bên phải trên Ledger Nano S để xác nhận điều này.

Bây giờ bạn có thể sao chép và dán địa chỉ công khai được liệt kê trên Ledger Live. Nhấp vào Sao chép Copy hoặc sử dụng mã QR.

Dán địa chỉ này vào ví hoặc ví sàn của bạn hiện đang được lưu trữ. Ví dụ: nếu tiền điện tử của bạn có trên Binance và bạn muốn gửi chúng vào Ledger Nano S của mình, bạn sẽ đăng nhập vào Binance, truy cập vào rút tiền, sau đó sao chép địa chỉ công khai này từ Ledger Live vào Binance và nhấp vào gửi.

Khi số dư được cập nhật trong Ledger Live, thì giao dịch đã được hoàn thành. Các giao dịch khác nhau về thời gian chuyển tùy thuộc vào tiền điện tử và tốc độ của Blockchain của chúng.

Gửi tiền điện tử từ Ledger Nano S của bạn

Để gửi tiền điện tử từ Ledger Nano S của bạn sang ví khác, hãy nhấp vào Send ở phía bên trái của Ledger Live, bên dưới phần Menu.

Chọn tài khoản mà bạn muốn gửi tiền điện tử từ đó.

Trong địa chỉ Người nhận, hãy sao chép và dán địa chỉ công khai từ ví mà bạn đang gửi tiền điện tử đến.

Chọn số lượng.

Chọn phí Mạng từ danh sách thả xuống. Phí cao hơn thì xử lý giao dịch nhanh hơn.

Nhấp vào Tiếp tục “Continue” và sau đó xác minh cẩn thận tất cả các chi tiết giao dịch trên thiết bị của bạn.

Nhấn nút bên phải trên Ledger Nano S để xác nhận và ký giao dịch.

Bạn có thể nhấp vào Xem chi tiết hoạt động “View operation details” để theo dõi giao dịch của mình cho đến khi hoàn tất, số dư sẽ hiện lên trên giao diện Ledger Live (kể cả khi bạn ngắt kết nối với thiết bị).

 

Tagged on:

Leave a Reply

Contact