Wallet Buyer’s Guide

The bitcoin/cryptocurrency space can be confusing at times.  Just the sheer amount of options when it comes to storing your coins can be overwhelming.  Let us clear some of that up and help you make an informed decision when choosing your wallet. Web vs Desktop vs App vs Hardware Web wallets, such as exchanges and […]

Read more

Công thức bảo mật ví cứng “bất khả xâm phạm”

Đừng tin những lời quảng cáo như: “Mua ví cứng A sẽ không bao giờ mất tiền điện tử”, chỉ cần chọn ví cứng B sẽ bảo vệ tiền vĩnh viễn…”. Bởi  dù không ai có thể phủ nhận tính năng bảo mật đa tầng của loại ví này,nhưng… “Dao sắc” mà không biết dùng […]

Read more
Contact