Trang chủ Tags Telegram

Tag: Telegram

Withdraw your Bitcoin to Telegram – VBTC offering new withdrawal...

In a recent announcement Vietnam’s Premier Bitcoin Exchange VBTC revealed the addition of a new withdrawal method (Telegram) from VBTC. VBTC users will now be...

VBTC hỗ trợ rút Bitcoin của bạn tới Telegram

Trong một thông báo gần đây, Sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu của Việt Nam VBTC đã tiết lộ việc bổ sung một phương...