Trong một thông báo gần đây, Sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu của Việt Nam VBTC đã tiết lộ việc bổ sung một phương thức rút tiền mới (Telegram) từ VBTC.

Người dùng VBTC giờ đây sẽ có thể rút số dư của họ vào bất kỳ tài khoản Telegram nào – với phí rút tiền thấp nhất là 0,000005 BTC (500 Satoshi).

Giờ đây, người dùng VBTC sẽ có thể rút số dư của họ vào bất kỳ tài khoản Telegram nào

Dịch vụ này được thực hiện bởi Lightning Network của Bitcoin kết hợp với LNTXBot – một ví giám sát được xây dựng trên Telegram.

Bản thân LNTXBot đã được xây dựng bởi Fiatjaf với lý do đơn giản:

“Ý tưởng chỉ xuất phát từ thực tế là tôi nhận ra rằng đó là một việc đơn giản, vì không có giao diện người dùng ưa thích và không ai làm việc đó, vì vậy tôi phải làm.”

Kể từ đó, LNTXBot đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn cho hầu hết các nhóm Telegram tập trung vào Bitcoin như một công cụ rất tốt để gửi coin số lượng nhỏ trên ứng dụng nhắn tin Telegram phổ biến.