Cập nhật lúc:

Số lượng

  • Tối thiểu:
  • Tối đa:

Trả tiền

Phí xử lý giao dịch

BTC Bitcoin2,300 ₫
BCH BitcoinCash100 ₫
LTC Litecoin2,300 ₫
DASH Dash100 ₫

Phí xử lý giao dịch này để trả cho việc gửi tiền tới ví điện tử của bạn trong mạng lưới blockchain tiền điện tử.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.

Tip

Bạn chưa có tiền trong tài khoản trên bitcoin.vn. Bạn vẫn có thể tiếp tục đặt lệnh mua trực tiếp theo form dưới đây hoặc nạp tiền Đồng Việt Nam vào tài khoản trên Bitcoin.vn để mua sau.