• Network fee:

  • Tối thiểu:
Tùy chọn này chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam theo quy định ngân hàng. Vui lòng chọn một phương thức thanh toán khác nếu bạn là người nước ngoài. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.