Dưới đây là các kênh chính thức của BV Shop. Chúng tôi chỉ hoạt động trên các trang web và nền tảng này. Bất kỳ đơn vị nào không được đề cập đều không thuộc thương hiệu của chúng tôi và có thể là giả mạo hoặc từ những người bán trái phép.

1. Website

https://shop.bitcoinvn.io/faq/

2. Shopee:

https://shopee.vn/bitcoinvn.io

3. Lazada:

https://www.lazada.vn/shop/vi-lanh-btc-bitcoinvn-shop-16160623602.

4. Facebook:

https://www.facebook.com/BitcoinVNShop

Contact