Tuần này GoldTraderAsia – Trader Kim Loại Quý đã đăng báo cáo tháng 12/2019 – và BitcoinVN News sẽ chia sẻ góc nhìn của Trader này về các diễn biến tiếp theo của thị trường Bitcoin vào năm 2020 sắp tới.

Bitcoin

Giống như tôi đã đề cập ở đây

@GoldTraderAsia - Dec 2019 View on Bitcoinmarkets
@GoldTraderAsia – Góc nhìn thị trường Bitcoin tháng 12/2019

…đây rõ ràng không phải biểu đồ giá lên.

Downtrend rất rõ từ mùa hè và tôi sẽ không rót vốn quan trọng vào trước trên vùng 6k USD [biểu đồ phía trên là EURBTC], một vùng giá quan trọng/vùng hỗn chiến của thị trường thời kì năm 2018.

Hiện tại tôi không trông đợi rằng giá sẽ thoát xuống dưới vùng 6k đô la; nếu vậy… – cấu trúc thị trường sẽ rất xấu và Bitcoin có thể phải chờ rất lâu nữa mới có tìm thể thấy đỉnh mới “như kì vọng”.

Tôi cũng đã nói qua: Đây không phải những mức giá tốt để bán khống Bitcoin, tôi nghĩ vậy; tỉ lệ r/r không thuận lợi nữa chúng ta đã chứng kiến sự giảm giá từ hồi mùa hè 2019. Bạn có thể bị đánh bật vị thế và phải ngồi ngoài thị trường, nhưng … – đây là một trò chơi mạo hiểm.

Lời kết

Tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN để trở thành người nắm thông tin thị trường nhanh nhất: https://t.me/bitcoinvn_community