Người đồng sáng lập BitcoinVN Dominik Weil gần đây đã tham gia vào tập mới nhất của “Trò chuyện với các nhà lãnh đạo” của TechBiz Việt Nam với tiêu đề “Blockchain, tiền điện tử, giải thích cơ bản về NFT. Công nghệ blockchain có cần thiết cho kinh doanh không? ” 

Cuộc trò chuyện bao gồm một loạt các chủ đề từ gửi/nhận tiền dựa trên tiền điện tử, sự cường điệu hiện tại của NFT và những hạn chế của công nghệ Blockchain là gì.

Dominik bày tỏ niềm tin chung của mình rằng việc tiếp tục áp dụng Lightning Network làm lớp thanh toán của Bitcoin sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với việc chuyển giao giá trị không biên giới; trong khi anh đang thận trọng chống lại sự cường điệu đầu cơ hiện tại trong không gian NFT (“bạn nên hài lòng với những gì bạn mua tại thời điểm mua”).

Tuy nhiên, trường hợp sử dụng của NFT như là “kho lưu trữ giá trị” đối với hầu hết các trường hợp rất đáng nghi ngờ, đặc biệt là trong trường hợp nghệ sĩ chưa mất (ngăn cản anh ta sản xuất thêm bất kỳ NFT nào nữa và do đó đảm bảo sự khan hiếm theo một nghĩa nào đó).

Đối với môi trường kinh doanh nói chung, anh nhận thấy bất chấp năm 2021 Việt Nam đã mất đi những yếu tố sẵn có để trở lại mạnh mẽ trong những năm tới do động lực và tâm lý của người Việt Nam để giải quyết vấn đề một cách thực dụng.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn có thể được xem tại đây: