Cash2VN chính thức chấp nhận USDT-SLP cho dịch vụ gửi nhận tiền đến Việt Nam. Hỗ trợ tất cả khách hàng trên thế giới gửi tiền đến người nhận tại Việt Nam một cách nhanh chóng với chi phí cạnh tranh.

USDT (Tether) hè năm nay đã đưa ra giải pháp dựa trên Simple Ledger (SLP) trên nền tảng stablecoin phổ biến này. Đồng stablecoin đang trên đường phát vỡ cột mốc 20 tỉ USD vốn hoá vào cuối năm nay và đã trở thành trụ cột trong rất nhiều hạ tầng thanh toán của lĩnh vực tiền mã hoá.

Quyết định niêm yết USDT-SLP theo sau công ty mẹ BitcoinVN, góp thêm một phương án thay thế đồng USDT (Tether) mà không bị ảnh hưởng bởi sự quá tải đang diễn ra trên Blockchain Ethereum.

Cash2VN được vận hành từ năm 2015 bởi đội ngũ sáng lập của Bitcoin, tận dụng các tính năng của tiền mã hoá để cung cấp dịch vụ gửi nhận tiền toàn cầu nhanh chóng và tiết kiệm.