Cộng đồng Bitcoin Sài Gòn đã thông báo hôm thứ Hai về đoạn phim chính thức ghi lại sự kiện Kỉ niệm 5 năm của họ hồi tháng 11/2019.

Hoạt động diễn ra vào ngày 28, 29 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế phía nam của Việt Nam.

Sự kiện nổi bật với dàn diễn giả hiểu biết tinh tế, bao gồm những chuyên gia đã đến với Bitcoin từ năm 2014 hoặc sớm hơn, chia sẻ về các đề tài cơ bản như quyền riêng tư, việc nâng cấp, tính minh bạch dữ liệu và việc quản trị Bitcoin.

Tomo Huynh (Người điều hành), Richard Bensberg (Bắc Kinh), Dominik Weil (Sài Gòn), Leonhard A. Weese (Hong Kong) and John Saeyong Ra (Seoul) trong phần mở đầu chương trình kỉ niệm 5 năm Bitcoin Sài Gòn.
Tomo Huynh (Người điều hành), Richard Bensberg (Bắc Kinh), Dominik Weil (Sài Gòn), Leonhard A. Weese (Hong Kong) and John Saeyong Ra (Seoul) trong phần mở đầu chương trình kỉ niệm 5 năm Bitcoin Sài Gòn.

Xem phiên làm việc buổi sáng tại đây.

Xem phiên buổi chiều của sự kiện tại đây.

Theo dõi Bitcoin Sài Gòn trên Twitter, Meetup hoặc Facebook  để cập nhật hoạt động mới nhất của họ.

Cộng đồng Bitcoin Sài Gòn thường họp mặt mỗi thứ Năm hàng tuần, tạo không gian cho những ai quan tâm Bitcoin với nhiều trình độ khác nhau; từ chuyên gia đầu ngành đến các bạn mới; và thường xuyên tổ chức các buổi meetup đại chúng cũng như các sự kiện với mục tiêu phổ biến rộng hơn kiến thức về Bitcoin cho mọi người.