Nền tảng giao dịch Bitcoin vận hành lâu đời nhất Việt Nam VBTC đã thông báo trong một bài viết tuần này. Họ sẽ tăng đáng kể hạn mức rút tiền cho mọi phân khúc khách hàng.

Người dùng chưa xác thực thậm chí cũng có thể được hỗ trợ rút đến 100 triệu VNĐ mỗi giao dịch.

VBTC đã ra mắt dịch vụ của mình dưới dạng sàn giao dịch Bitcoin bằng Việt Nam Đồng vào mùa thu năm 2014 và vận hành các văn phòng tiền mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, bổ sung cho các lựa chọn nạp và rút tiền.

Vào mùa thu năm 2019, một cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp đã diễn ra đặt VBTC dưới sự bảo trợ của BitcoinVN, công ty hoạt động sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất ở nước này kể từ đầu năm 2014.