Nền tảng Giao dịch Bitcoin lâu đời nhất Việt Nam VBTC đã có một bài đăng trên blog của họ nói về định hướng tương lai của nền tảng này.

Đội ngũ VBTC thông báo quyết định tập trung chủ lực vào Bitcoin và tham gia vào cuộc xếp hạng đang nổi “các doanh nghiệp chỉ tập trung Bitcoin“.

VBTC thông tin rằng họ tập trung vào việc “Đóng góp vai trò của mình giúp Bitcoin hoàn thiện hơn, thanh khoản tốt hơn và hữu ích hơn từng ngày”. Vì họ cho rằng “Bitcoin – dưới góc nhìn của chúng tôi – là loại tiền tệ đáng tin cậy duy nhất của tương lai”.

Toàn văn bài thông báo có thể đọc ở đây.