Trang chủ Tags Hợp đồng thông minh

Tag: Hợp đồng thông minh

Hiểu về Taproot theo cách đơn giản nhất

Ngày 14/11/2021, Taproot đã chính thức được kích hoạt trên chuỗi khối Bitcoin. Đây là bản nâng cấp cần thiết và được mong chờ...

Toàn tập về lịch sử hình thành của công nghệ blockchain

Khi Satoshi Nakamoto công bố sách trắng Bitcoin trong năm 2008 đã mô tả một loại tiền tệ "một phiên bản ngang hàng của...