Trang chủ Tags Decentralized Finance

Tag: Decentralized Finance

Tài chính phi tập trung là gì? Tìm hiểu về DeFi...

Ở dạng đơn giản nhất, tài chính phi tập trung là một hệ thống mà các sản phẩm tài chính có sẵn trên một...

DeFi là gì? Tìm hiểu về tài chính phi tập trung...

DeFi là viết tắt của “tài chính phi tập trung”, một thuật ngữ bao gồm nhiều ứng dụng tài chính khác nhau trong tiền...