Đầu tư (Investing) và giao dịch (Trading) là hai phương pháp khác nhau để thu về lợi nhuận từ thị trường tài chính. Cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc tham gia vào thị trường.

Các nhà đầu tư thường  tìm kiếm lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian dài thông qua mua và tích trữ. Ngược lại, các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của từ sự lên xuống của thị trường để mua và bán trong một khoảng thời gian ngắn hơn, thu lợi nhuận nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn.

Các điểm chính đáng lưu ý

  • Đầu tư có cách tiếp cận dài hạn với thị trường và thường áp dụng cho các mục đích như tài khoản hưu trí.
  • Giao dịch thì liên quan đến các chiến lược ngắn hạn để tối đa hóa lợi nhuận hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng quý.
  • Các nhà đầu tư có nhiều khả năng rút chân ra khỏi các khoản lỗ ngắn hạn, trong khi các nhà giao dịch sẽ cố gắng thực hiện các giao dịch có thể giúp họ kiếm lời nhanh chóng từ  biến động thị trường.

Đầu tư (Investing) là gì?

Mục tiêu của đầu tư là dần dần xây dựng sự giàu có trong một thời gian dài thông qua việc mua và nắm giữ danh mục cổ phiếu, rổ cổ phiếu, quỹ chung, trái phiếu và các công cụ đầu tư khác. Các nhà đầu tư thường nâng cao lợi nhuận của mình thông qua việc gộp hoặc tái đầu tư bất kỳ khoản lợi nhuận và cổ tức vào các cổ phiếu bổ sung. Cũng như đầu tư vào các tài sản số khác như Bitcoin hay Ethereum.

Các khoản đầu tư thường được nhà đầu tư giữ trong khoảng thời gian nhiều năm thậm chí hàng thập kỷ. Họ tận dụng các đặc quyền như lãi suất, cổ tức và chia tách cổ phiếu trong quá trình thực hiện.

Trong khi thị trường chắc chắn sẽ biến động thì các nhà đầu tư sẽ “vượt qua” xu hướng giảm giá với kỳ vọng rằng giá sẽ được vực dậy và mọi khoản lỗ cuối cùng sẽ được phục hồi. Các nhà đầu tư thường quan tâm hơn đến các yếu tố cơ bản của thị trường như tỷ lệ giá với thu nhập và các dự báo chuyên môn.

Vậy còn giao dịch (Trading) là gì?

Trading liên quan đến các giao dịch mang tính thường xuyên hơn, chẳng hạn như mua và bán cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc các loại công cụ khác. Mục tiêu nhằm tạo ra lợi nhuận vượt trội so với loại hình đầu tư mua và giữ. Trong khi các nhà đầu tư có thể hài lòng với lợi nhuận hàng năm từ 10% đến 15% thì các nhà giao dịch có thể tìm kiếm lợi nhuận đến 10% mỗi tháng.

Lợi nhuận giao dịch được tạo ra bằng cách mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Hoặc ở chiều ngược lại,: lợi nhuận giao dịch có thể được tạo ra bằng cách bán ở mức giá cao hơn và mua để bù đắp ở mức giá thấp hơn (được gọi là bán khống) để thu lợi trên thị trường giảm giá.

Các nhà đầu tư mua và tích trữ thường chờ đợi các vị thế ít sinh lời hơn, còn các nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định và thường sử dụng lệnh cắt lỗ để tự động chấp nhận mức độ lỗ ở một mức giá định trước. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động và dao động ngẫu nhiên nhằm tìm ra cách thiết lập các giao dịch có xác suất lợi nhuận cao.

Các kiểu nhà giao dịch thường được biết đến dựa trên khung khoảng thời gian nắm giữ cổ phiếu, hàng hóa hoặc các công cụ giao dịch khác được mua và bán. Họ thường được phân chia thành bốn loại:

  • Position Trading: Các vị thế được giữ từ tháng đến năm.
  • Swing Trading: Vị thế được tổ chức từ vài ngày đến vài tuần.
  • Day Trading: Các vị thế chỉ được giữ trong ngày mà không qua đêm.
  • Scalp Trading: Vị thế được giữ trong vài giây đến vài phút mà không có qua đêm.

Các nhà giao dịch thường chọn phong cách giao dịch của mình dựa trên các yếu tố bao gồm: quy mô tài khoản, lượng thời gian dành riêng cho giao dịch ở mức có thể, mức độ kinh nghiệm giao dịch, tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro.

Góc nhìn chuyên gia

Chia sẻ từ Brein Wealth Management:

Mặc dù người ta có thể coi hoạt động giao dịch của họ là đầu tư, nhưng đối với tôi, sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư liên quan nhiều hơn đến thời gian. Khi bạn đầu tư vào một thứ gì đó, bạn đang muốn tăng số tiền của mình. Một số người đầu tư trong một thời gian dài như để nghỉ hưu, trong khi những người khác đầu tư trong thời gian ngắn để đạt được một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như mua một chiếc ô tô. Ví dụ, một người sở hữu tiền trợ cấp hằng năm sẽ đầu tư trong một khoảng thời gian dài hơn một người thích giao dịch cổ phiếu và di chuyển dòng tiền của họ thường xuyên hơn.

Mặt khác, giao dịch cho thấy các nhà đầu tư đang thể hiện một cách tiếp cận ngắn hạn và chủ yếu họ quan tâm đến việc kiếm tiền nhanh chóng hoặc trải nghiệm cảm giác hồi hộp căng thẳng khi tham gia thị trường.