Stock: Trữ lượng

Flow: Lưu lượng

Tỷ lệ Stock to flow = stock/flow

Stock-to-Flow trong lịch sử mô tả mối quan hệ giữa vốn và thu nhập, cho phép ước tính mức vốn trong tương lai từ mức thu nhập dự kiến. Sau đó, khái niệm cơ bản này đã được áp dụng cho nguồn cung tiền nói chung.

Tỷ lệ stock to flow là một thước đo thời gian. Với 1 tỷ lệ cao hơn, chứng khoán sẽ tăng chậm hơn. Có một lý thuyết cho rằng tiền tệ có tỷ lệ stock to flow cao hơn sẽ chịu lạm phát tiền tệ tỷ lệ ít hơn so với tiền tệ có tỷ lệ thấp hơn. Lý thuyết cho rằng tỷ lệ này cao hơn hàm ý đây là một loại tiền tệ cứng hơn do người dùng nắm giữ, tiền tệ cứng định nghĩa là khả năng chống lại lạm phát cao hơn.

Đọc thêm: Mô hình định giá Bitcoin: Tính khan hiếm và Lưu lượng thị trường (Stock-to-Flow)

Tác giả: Eric Voskuil - Libbitcoin Institute
Tác giả: Eric Voskuil Libbitcoin Institute

Lý thuyết này thất bại vì không xem xét nguồn gốc của tốc độ lưu lượng. Nó nhất thiết phải giả định rằng tỷ lệ sản xuất chỉ đơn giản là một tài sản của vật chất. Nhưng việc sản xuất bất cứ thứ gì chỉ xảy ra khi giá dự đoán cho việc sản xuất đó có lợi nhuận. Tiềm năng lợi nhuận lớn hơn dẫn đến cạnh tranh nhiều hơn, thúc đẩy nguồn cung tăng. Nhiều người đào vàng hơn làm tăng lưu lượng của nó.

Nói cách khác, lưu lượng Flow là một hàm của nhu cầu Demand. Một kết quả dự đoán bị lỗ sẽ khiến sản xuất không thực hiện được. Sự thiếu hụt bất kỳ Flow nào không phải là vốn có trong vật chất mà là hậu quả của việc thiếu nhu cầu. Cho rằng cả cung và cầu xác định lưu lượng Flow, lý thuyết này là không hợp lý. Sự hiểu nhầm có từ lâu này không phải là một khía cạnh của khái niệm stock-to-Flow, mà do bị áp dụng sai.

Với luật chống hàng giả, do cạnh tranh in tiền pháp định bị cấm, nên kiểm soát được nguồn cung tiền của nhà nước, không phụ thuộc vào lực thị trường. Cũng như các loại tiền khác, cung và cầu nói chung là không thể đoán trước. Một tiểu bang có thể gặp vấn đề về giao dịch tiền tệ đối với một loại tiền khác, chẳng hạn như vàng. Mối tương quan này có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ. Trong trường hợp này, tỷ lệ Stock to flow sẽ không chính xác khi biểu thị độ cứng tiền tệ đó khi áp dụng cho vàng.

Cho rằng tỷ lệ stock to flow là đảo ngược của tỷ lệ lạm phát tiền tệ, tuy nhiên mối quan hệ của nó với lạm phát tiền tệ là sự lặp lại không cần thiết. Nó không ngụ ý bất cứ điều gì về lạm phát tiền tệ trong tương lai. Nó có thể được sử dụng để phân tích các mối quan hệ trong lịch sử và để tính toán cổ phiếu trong tương lai dựa trên lưu lượng giả định trong tương lai, nhưng nó không thể được sử dụng để dự đoán lạm phát tiền tệ trong tương lai. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng việc đầu cơ sẽ có lợi hơn so với một tuyên bố khác dựa trên tỷ lệ stock to flow trong lịch sử là một sai lầm.

Nguồn dịch: github.com/libbitcoin