Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)

Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu tư có thể kiếm được cho mỗi đô la mà họ chấp nhận rủi ro khi đầu tư. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải chấp nhận để kiếm được những khoản lợi nhuận này.

Hãy xem xét ví dụ sau: một khoản đầu tư với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro 1 đô la, cho triển vọng kiếm được 7 đô la. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu tư nên dự kiến ​​đầu tư 1 đô la, cho triển vọng kiếm được 3 đô la từ khoản đầu tư của mình. 

Các nhà giao dịch thường sử dụng cách tiếp cận này để lập kế hoạch giao dịch mà họ sẽ thực hiện và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà giao dịch có thể bị mất nếu giá của tài sản đi theo chiều hướng không mong muốn (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà giao dịch mong đợi đã thực hiện khi vị trí được chốt (sinh lợi).

Những điều cần lưu ý:

  • Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được các nhà giao dịch sử dụng để quản lý vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong quá trình giao dịch.
  • Tỷ lệ này giúp đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một giao dịch nhất định.
  • Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có xu hướng lớn hơn 1 trên 3.

Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi

Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được sử dụng làm thước đo khi giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu là rất khác nhau tùy thuộc các chiến lược giao dịch khác nhau. Một số phương pháp thử-và-sai thường được yêu cầu để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược giao dịch nhất định và nhiều nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho các khoản đầu tư của họ.

Trong nhiều trường hợp, các nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi lý tưởng cho các khoản đầu tư của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi một đơn vị rủi ro bổ sung. Các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn thông qua việc sử dụng lệnh cắt lỗ và các công cụ phái sinh như quyền chọn bán.

Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho bạn biết điều gì?

Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro mất tiền trong các giao dịch. Ngay cả khi một nhà giao dịch có một số giao dịch có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời gian nếu tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự khác biệt giữa thời điểm khớp lệnh giao dịch cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh hai điều này cung cấp tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.

Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch cổ phiếu riêng lẻ để giúp giảm thiểu tổn thất và trực tiếp quản lý khoản đầu tư của họ với trọng tâm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt giao dịch được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu tư nếu cổ phiếu đạt mức thấp nhất định. Các nhà đầu tư có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ thông qua tài khoản môi giới và thường không yêu cầu chi phí giao dịch bổ sung đắt đỏ.

Ví dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:

Hãy xem xét ví dụ này: Một nhà giao dịch mua 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của Công ty XYZ với giá 20 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 đô la để đảm bảo rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 đô la. Ngoài ra, giả sử rằng nhà giao dịch này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng tới. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để tạo ra lợi nhuận kỳ vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau khi đóng giao dịch. Vì nhà giao dịch có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã mạo hiểm, vậy nên tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: 2 đối với giao dịch cụ thể đó. Các hợp đồng phái sinh như hợp đồng giao dịch cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở ở một mức giá xác định có thể được sử dụng để có tác dụng tương tự.

Nếu một nhà đầu tư thận trọng hơn tìm kiếm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu tư cụ thể (năm đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi đơn vị rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong trường hợp này, trong ví dụ giao dịch được lưu ý ở trên, nếu nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 cần thiết cho khoản đầu tư của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la thay vì 15 đô la — nghĩa là anh ta là nhà đầu tư có chiều hướng tránh xa rủi ro.