CI Global Asset Management đã bắt đầu được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto tại Canada. Đợt phát hành lần đầu ra công chúng của quỹ Bitcoin này đã huy động được 72 triệu đô la vốn và các đơn vị được giao dịch bằng cả đô la Mỹ và đô la Canada.

CI Global Asset Management đưa ra thông báo họ đã hoàn thành đợt phát hành đầut tiên ra công chúng của Quỹ CI Galaxy Bitcoin. Theo thông cáo báo chí, 72 triệu đô la đã được huy động từ trong danh sách này.

Ban đầu, quỹ có các hạng khác nhau như hạng A, hạng C và hạng F. Tuy nhiên, bất kể là hạng gì, mỗi đơn vị cổ phiếu được bán với giá 10 đô la. Nhưng khi các dịch vụ đóng cửa, các hạng C và F đã chuyển thành một phần của hạng A.

Với việc giao dịch bắt đầu vào ngày hôm nay, tất cả cổ phiếu của quỹ này đã được đưa vào giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto (TSX). Các nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu với cả Đô la Mỹ và Đô la Canada. BTCG.U và BTCG.UN là các ticket cho giao dịch.

Thông báo tiếp tục tiết lộ rằng quỹ sẽ là một lựa chọn đầu tư mang lại cho người nắm giữ cơ hội đầu tư vào bitcoin thông qua một nền tảng quỹ được hậu thuẫn có tổ chức.

Bitcoin của quỹ sẽ được lưu trữ trong một hệ thống lưu trữ lạnh (cold storage), đây là phương pháp bảo vệ ưa thích được cung cấp bởi một số giao thức hàng đầu trong không gian tiền điện tử.

Một công ty tiền điện tử hàng đầu đã trở thành trung gian giữa ngành công nghiệp tiền điện tử và các tổ chức doanh nghiệp. Galaxy Digital sẽ đóng vai trò là cố vấn phụ cho quỹ bitcoin mới của CI.

Với tư cách là cố vấn phụ, Galaxy Digital sẽ có quyền thực hiện các giao dịch thay mặt cho Quỹ này trên thị trường. Thông cáo báo chí nói thêm rằng quỹ sẽ đầu tư trực tiếp vào bitcoin. Trong khi số bitcoin nắm giữ của quỹ sẽ được định giá bằng cách sử dụng công cụ chỉ số Bloomberg Galaxy Bitcoin.

Tham khảo: Giao dịch và đầu tư khác nhau như thế nào?

Giám đốc điều hành của CI Galaxy Bitcoin, Kurt MacAlpine, công ty mẹ của CI Financial Corp., nói rằng quỹ sẽ mang lại cho các nhà đầu tư lợi ích khi được lựa chọn từ một loạt các lựa chọn đầu tư chất lượng.

Theo cách nói của ông, quỹ này sẽ là:

 “Cung cấp cho các nhà đầu tư những lợi ích của nhiều lựa chọn đầu tư thay thế chất lượng cao.”

Một quỹ tiền điện tử mới ra mắt gần đây ở Hoa Kỳ, Bitwise, đã có một trong những khởi đầu mạnh mẽ nhất trong lịch sử của các quỹ dựa trên tiền điện tử trong nước. Theo các báo cáo, quỹ tiền điện tử đã có thể ghi nhận 67 triệu đô la cổ phiếu của mình được giao dịch trong vòng 72 giờ đầu tiên kể từ khi phát hành.

Tuy nhiên, quỹ Bitwise hiện đang hoạt động như một quỹ tín thác vì nó vẫn chưa nhận được sự chấp thuận rõ ràng của các cơ quan tài chính Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).