Bên cạnh phân tích kỹ thuật TA, thì phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) cũng được xem là công cụ quan trọng để trader tiến hành xem xét và định giá xung quanh một loại tiền điện tử/chứng khoán/doanh nghiệp trước khi họ tiến hành một hành động đối với giao dịch của mình.

Phân tích cơ bản (FA) là gì?

FA là một phương pháp đo lường giá trị của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Các yếu tố này được định tính và định lượng như quản lý và uy tín của công ty, vốn hóa thị trường và các yếu tố kinh tế khác.

FA tìm cách xác định các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của một công ty hoặc dự án – đặc biệt là những yếu tố không rõ ràng ngay lập tức. Những cân nhắc này tập trung vào các khía cạnh ít hữu hình và chất lượng hơn, ví dụ như lãnh đạo của công ty và cách các nhà lãnh đạo đó đã thực hiện trong các dự án kinh doanh khác trong quá khứ.

FA cũng hiểu rõ hơn về thị trường đặc thù của ngành và tiềm năng tương lai của sản phẩm hoặc dịch vụ trong thị trường đó. Cuối cùng, mục tiêu của FA là đưa ra một mức giá định lượng có thể so sánh với giá thực tế của tài sản tương ứng, nói cách khác, FA là một phương pháp có thể giúp xác định xem tài sản đó có giá trị quá cao hay quá thấp hay không.

Phương pháp phân tích này được coi là đối nghịch với phân tích kỹ thuật TA, dự báo hướng của giá thông qua phân tích dữ liệu trong lịch sử như giá cả và khối lượng giao dịch. Nhưng cả 2 phương pháp này đều có ưu và nhược điểm, nên nếu bạn có thể kết hợp cả hai phương pháp, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.

Trong khi giao dịch trong ngày, trước tiên bạn sử dụng TA để xác định trạng thái của thị trường, thời điểm bắt đầu giao dịch và lúc thoát lệnh, sau đó sử dụng FA để điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên các sự kiện diễn ra theo lịch sự kiện kinh tế. Còn trong giao dịch dài hạn, trước tiên xác định xu hướng với sự hỗ trợ của phân tích cơ bản FA và sau đó tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật TA.

Trước giờ dù FA được sử dụng để định giá cổ phiếu, nhưng phân tích cơ bản có thể áp dụng cho gần như tất cả các loại tài sản, bao gồm cả tiền điện tử.

Lời kết:

Tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN để trở thành người nắm thông tin thị trường nhanh nhất: https://t.me/bitcoinvn_community

Nguồn tham khảo: investopedia.com