Kể từ bây giờ, Monero (XMR) đã được hỗ trên trên BitcoinVN để mua / bán trực tiếp với VND hoặc bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào khác hiện được niêm yết.

Monero được ra mắt vào tháng 4 năm 2014 mà không premine hoặc instamine và không có phần thưởng khối dành cho nhà phát triển.

Cộng đồng Monero là một trong những cộng đồng tiền điện tử lớn mạnh tự nhiên và nguyên tắc nhất hiện có với mục đích xây dựng một loại tiền điện tử phi tập trung, riêng tư và chống kiểm duyệt, giúp ngăn chặn các hoạt động giám sát chuỗi ngay từ đầu.

Mặc dù các thuộc tính của nó không nhất thiết khiến nó trở thành một công cụ tiết kiệm an toàn hơn / “tiền tốt” hơn Bitcoin (và do đó thông báo này không nên được coi là lời khuyên đầu tư) – nó thực sự cung cấp một phương tiện giao dịch riêng tư hơn bất kỳ phương tiện thay thế nào khác ở đó.

Giá trị cốt lõi của cộng đồng Monero là Quyền riêng tư, Bảo mật và Phân quyền

Monero cần có khả năng bảo vệ người dùng trước tòa án và, trong những trường hợp nghiêm trọng, khỏi án tử hình. Mức độ riêng tư này phải hoàn toàn có thể truy cập được đối với tất cả người dùng, cho dù họ có đủ năng lực về công nghệ hay không biết cách hoạt động của Monero. Người dùng cần phải tự tin tin tưởng Monero theo cách mà người này không cảm thấy bị áp lực khi phải thay đổi thói quen chi tiêu của họ vì rủi ro bị người khác phát hiện ra ”.

Nhận Monero đầu tiên của bạn ngay hôm nay – hỗ trợ trên BitcoinVN để chuyển khoản ngân hàng hoặc gửi tiền mặt tại các đối tác văn phòng tiền mặt của chúng tôi