Mempool.space, trình duyệt khối Bitcoin được xây dựng và bảo trì bởi Softsimon Wiz hiện đã có một phiên bản ngôn ngữ Tiếng Việt.

Mempool được ra mắt vào đầu năm 2020 như một dự án mã nguồn mở, cam kết xây dựng trực quan hóa dữ liệu chất lượng cao “không có những sự phiền nhiễu như Altcoin, quảng cáo hoặc trình theo dõi bên thứ ba”.

Bây giờ bạn có thể xem mempool & thống kê giao dịch bằng tiếng Việt! :)
Bây giờ bạn có thể xem mempool & thống kê giao dịch bằng tiếng Việt! 🙂

“Với sự giúp đỡ của cộng đồng, chúng tôi đã thêm 20 ngôn ngữ chỉ trong hai tuần. Điều này thực sự cho thấy sức mạnh của hợp tác mã nguồn mở. Vì tôi hiện đang sinh sống tại Việt Nam nên tôi muốn hỗ trợ thêm tiếng Việt cho cộng đồng Bitcoin trong nước. Nếu bạn muốn sử dụng mempool bằng ngôn ngữ của mình, hãy liên hệ và giúp đỡ về vấn đề dịch thuật. ” @softsimon

Dự án được duy trì hoàn toàn bằng sự hỗ trợ từ cộng đồng – nếu bạn muốn trở thành nhà tài trợ có thể thực hiện tại đây.