LNTXBot – Ví Lightning dành cho mọi người dùng ứng dụng trò chuyện phổ biến Telegram đã và đang xây dựng một tập người dùng vững chắc trong cộng đồng Bitcoin trong hai năm qua; Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là do tốc độ phát triển nhanh chóng, việc bổ sung và thử nghiệm các tính năng được yêu cầu và cách tiếp cận tổng thể của người tạo ra nó là Fiatjaf đặt tính thực tiễn lên trên lý thuyết.

Trong khi vào năm 2017, nhiều ICO lừa đảo khác đã mất hàng triệu đô la cho lời hứa xây dựng một ứng dụng trò chuyện mới (không có cơ sở người dùng hiện có) và tích hợp nó với mã thông báo lừa đảo của họ (không có nhu cầu hiện có), Fiatjaf đã thực hiện cách tiếp cận hợp lý: 

Sử dụng ứng dụng trò chuyện được sử dụng nổi bật nhất trong không gian tiền điện tử và tích hợp nó với Bitcoin như một loại tiền điện tử được yêu cầu nhiều nhất trên thế giới.

Ra đời là ý tưởng của LNTXBot – được phát triển và hiện thực hóa bởi đội quân lập trình viên một người của Fiatjaf (có thể đọc một bài phỏng vấn dài hơn về câu chuyện của anh ấy trên trang Bitcoin Sài Gòn ).

Trong bài hướng dẫn LNTXBot hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cách bạn có thể sử dụng LNTXBot để gửi và nhận satoshi trực tiếp từ tài khoản Telegram của mình.

Cách nhận Satoshi qua LNTXBOT

1. Mở cuộc trò chuyện Telegram với Người dùng @lntxbot

Mở cuộc trò chuyện Telegram với Người dùng @lntxbot

2. Nhập lệnh /receive

Nhập lệnh / nhận

Bot bây giờ sẽ giải thích cho bạn cách tạo Hóa đơn Lightning

3. Nếu bạn muốn tạo Hóa đơn Lightning cho 10.000 satoshi, bạn sẽ nhập /receive 10000

Nếu bạn muốn tạo Hóa đơn Lightning cho 10.000 Sats, bạn sẽ nhập / nhận 10000

Bot bây giờ sẽ giới thiệu cho bạn một hóa đơn Lightning với giá 10.000 Sats. 

4. Gửi Hóa đơn Lightning hoặc mã QR đến người / ví / dịch vụ mà bạn muốn được thanh toán.


Cách gửi Satoshi qua LNTXBOT

1. Mở cuộc trò chuyện Telegram với Người dùng @lntxbot

2. Nhập lệnh /send

Nhập lệnh / gửi

Bot bây giờ sẽ giải thích các phương pháp khác nhau để gửi Sats qua LNTXBot

3. Nếu bạn muốn gửi Người dùng Telegram @fiatjaf 10.000 Satoshi, bạn sẽ nhập /send 10000

Nếu bạn muốn gửi Người dùng Telegram @fiatjaf 10.000 Sats, bạn sẽ nhập / gửi 10000

… và LNTXBot sẽ chuyển 10.000 Sats (nếu số dư LNTXBot của bạn đủ) cho người dùng Telegram @fiatjaf 


Nếu bạn đang tìm kiếm thêm chức năng, bạn có thể nhập lệnh /help để có danh sách đầy đủ các tính năng và lệnh mà LNTXBot sẽ phản ứng.

Cập nhật 18.01.23: Dịch vụ LNTXBot đã bị tạm dừng bởi người tạo ra nó Fiatjaf. Tất cả người dùng LNTXBot được khuyến khích rút Sats còn lại của họ khỏi LNTXBot. Mục tiêu chính của Fiatjaf đã thay đổi. Bây giờ ông đang chú trọng hướng tới việc thúc đẩy giao thức mạng xã hội Nostr.

Thay vì sử dụng LNTXBot, bạn có thể khám phá dịch vụ thay thế LightningTipBot.