Phân tích lịch sử hiệu suất của các chiến lược đầu tư mà các nhà đầu tư thụ động có thể cân nhắc.

Tôi đã từng nhắc đến vấn đề các nhà đầu tư crypto thụ động có thể sẽ kiếm lời được nhiều hơn từ việc mua thẳng Bitcoin, hơn là để vào một quỹ giao dịch. Tuy nhiên hôm nay, tôi sẽ đề cập tới các chiến lược đầu tư thay thế mà một nhà đầu tư crypto thụ động có thể tham khảo.

Chiến thuật

Để phân tích các chiến lược, tôi đã dành khoảng thời gian từ 1/1/2017 tới 12/06/2019 để nghiên cứu bao gồm cả thị trường lên và xuống. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đánh giá hơn 30 ngày, thực hiện 375,000 quan sát. Cách tiếp cận này để tránh trường hợp thiên vị, sai sót do chọn một ngày hay giờ cụ thể nào đó. Chiến lược dựa trên cơ sở cho rằng 50% giá trị đầu tư mà một cá nhân có đang được lưu trữ bằng tiền pháp định, 20% giá trị được cân bằng giữa crypto và các loại hình đầu tư bằng tiền pháp định khác. Điều này có nghĩa là lần cân bằng đầu tiên sẽ được thực hiện khi lượng crypto nhân hoặc chia đôi giá trị.

Cân bằng BTC

Cải tiến đầu tiên với chiến lược mua-và-giữ BTC đơn giản mà nhà đầu tư có thể cân nhắc là tái cân bằng với tiền mặt hoặc các loại tài sản khác. Tái cân bằng làm giảm thiểu sự biến động của danh mục đầu tư tổng thể và cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ sự biến động giá crypto một cách thụ động.

Vì vậy, so sánh lợi nhuận một khoản đầu tư gồm 50% tiền mặt và 50% BTC giữa có và không có tái cân bằng, chúng ta có kết quả theo bảng sau:

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của việc tái cân bằng BTC và giữ BTC

Trong 62% các trường hợp quan sát, việc tái cân bằng tạo ra lợi nhuận gia tăng so với chiến lược mua-và-giữ. Sự phân bố quá mức/ kém hiệu quả cũng chiếm tới 26% tổng số quan sát, cho thấy sự cải thiện hơn 25%, trong khi chỉ có 5% trong tổng số quan sát thể hiện kém hiệu quả hơn 25%.

Điều này cho thấy việc tái cân bằng khoảng tiền mặt hoặc ‘chốt lợi nhuận’ là một chiến lược tốt hơn so với chiến thuật giữ. Vì lý do này, mọi chiến lược tiếp theo sẽ được đo lường theo chiến thuật tái cân bằng BTC.

So sánh giữa Đầu tư và Tái cân bằng Index?

Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ xem xét các thông số dưới cấp độ tổ chức, bao gồm

  • Bitwise100 — Chỉ số của 100 loại tiền kỹ thuật số hàng đầu
  • Bitwise70 — chỉ số giới hạn nhỏ của top 30-100 loại tài sản số 
  • Bitwise20 —  chỉ số giới hạn lớn của top 10-30 loại tài sản số 
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của Tái cân bằng Bitwise100 với Tái cân bằng BTC

Một danh mục đầu tư vao gồm 50% Bitwise100, 50% tiền mặt với 20% tỷ lệ Tái cân bằng mang lại lợi nhuận trung bình chỉ có 40% trường hợp quan sát có hiệu xuất tốt hơn so với BTC. Kết quả tương tự với Bitwise20.

Lời giải thích tiềm năng cho sự kém hiệu quả này là xu hướng dài hạn của BTC sẽ vượt trội hơn so với altcoin.

Điền này có đúng với mọi Thời kỳ không?

Đã có các thời kỳ mà các loại altcoin thể hiện vượt trội hơn so với BTC. Đơn cử như có một giai đoạn trong năm 2017, khi độ thống trị của BTC sụt giảm từ 85% còn 40%

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của Tái cân bằng Bitwise100 với Tái cân bằng BTC trong 57,00 lần quan sát trong năm 2017

Mặc dù trong khoản thời gian thuận lợi để trữ altcoins, chỉ có 63% các trường hợp quan sát được cho thấy đầu tư vào Bitwise100 sinh lợi cao hơn so với BTC

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của Tái cân bằng Bitwise70 Với Tái cân bằng BTC trong 57,00 lần quan sát trong năm 2017

Danh mục đầu tư bao gồm 50% tiền mặt, 50% Bitwise70 thể hiện vượt trội hơn. Một trong những lý do là thiếu hụt BTC

 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của Tái cân bằng Biitwise70 với Tái cân bằng BTC trong 57,00 lần quan sát trong năm 2017

Danh mục đầu tư bao gồm 50% tiền mặt, 50% Bitwise20 thể hiện vượt trội hơn 25% trong hơn nửa trường hợp quan sát.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, chiến lược này không tạo ra kết quả vượt trội trong khoảng thời gian dài hơn khi quan sát cả một giai đoạn từ tháng 1/2017 và tháng 6/2019.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của Tái cân bằng Bitwise70 với Tái cân bằng BTC 01/17 to 06/19

Một chiến lược tiềm năng để tối đa hoá lợi nhuận có thể là chuyển đổi giữa đầu tư BTC và altcoin dựa trên xu hướng thống trị thị trường của BTC. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến lược thụ động do đó không phù hợp với nội dung phân tích của bài phân tích này.

Việc phân bổ một khoản đầu tư Tiền điện tử vào Tái cân bằng Altcoins có cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ việc biến động giá Altcoins?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545}
Sự vượt trội của danh mục đầu tư bao gồm 50% tiền mặt, 25% BTC, 25% Bitwise20 Tái cân bằng, với danh mục đầu tư gồm 50% tiền mặt và 50% BTC Tái cân bằng

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta nhìn vào danh mục đầu tư bao gồm 50% tiền mặt, 25% BTC, 25% Bitwise20 Tái cân bằng, với danh mục đầu tư gồm 50% tiền mặt và 50% BTC Tái cân bằng. Chúng ta thấy rằng phương pháp này sẽ có trung bình tầm tầm như danh mục đầu tư cơ bản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vượt trội, nó sẽ vượt hiệu suất 25% trong 21% trường hợp, trong khi chỉ có 3% trường hợp đạt hiệu suất thấp hơn 25% 

Kết luận

Dựa trên bài phân tích, một nhà đầu tư thụ động vẫn nên đặt 100% quỹ của mình vào BTC và tái cân bằng quỹ này về tiền mặt cho danh mục đầu tư ban đầu gồm 50% tiền mặt và 50% BTC.

Mặc dù chiến lược này có nguy cơ cao khi BTC không còn thống trị thị trường. Để giảm thiểu nguy cơ, nhà đầu tư có thể cân nhắc để 50% quỹ tiền điện tử vào danh mục khác (ví dụ như Bitwise20 hoặc Bitwise70). Trung bình, một danh mục đầu tư như vậy sẽ hoạt động phù hợp với tỷ lệ 100% BTC, nhưng nó có nhiều khả năng vượt trội hơn đáng kể so với cách tiếp cận 100% BTC.

Lời của BitcoinVN News: Đây chỉ là một bài phân tích được BitcoinVN lược dịch lại giúp người đầu tư có cái nhìn đa chiều về việc đầu tư tiền điện tử. BitcoinVN News không khuyến khích các bạn đầu tư nếu không chắc chắn về những biến động của thị trường hoặc gặp các trường hợp lừa đảo.

Link nguồn: Medium