Mới đây Trader tiền mã hoá kì cựu Tai Zen đã có dịp trò chuyện với CEO BitcoinVN – chị Nguyễn Trần Bảo Phương về chặng đường biết đến Bitcoin, những trải nghiệm vui buồn của chị trong suốt quá trình sáng lập và vận hành Sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên tại Việt Nam, cũng như tương lai của Bitcoin tại Việt Nam và công ty chị đồng sáng lập từ năm 2013.

Xem toàn bộ buổi thảo luận tại đây: