Trong tuần đầu tiên của tháng 7, những người ủng hộ tiền điện tử nhận thấy rằng Tether đã phát hành 1,010 stablecoin thông qua khung Giao thức sổ cái đơn giản (SLP) trên Bitcoin Cash. Hiện tại, một số lượng lớn tether SLP đang lưu hành khi công ty này đã đào tổng cộng 6 triệu USDT trên blockchain Bitcoin Cash.

Những người đam mê tiền mã hoá đã theo dõi dự án Tether phát triển trong nhiều năm nay và cho đến nay, công ty có 9,8 tỷ đô la tổng tài sản theo trang sách trắng của công ty. Stabecoin USDT được trải rộng trên nhiều blockchain khác nhau bao gồm Ethereum, Tron, Algorand và EOS. Mới gần đây, USDT đã được chuyển sang blockchain Bitcoin Cash bằng cách tận dụng Giao thức sổ cái đơn giản (Simple Ledger Protocol).

Fan Bitcoin Cash hiện biết rằng có hơn 6 triệu USDT dựa trên SLP đang lưu hành ngày hôm nay. Dữ liệu xuất phát từ Simpleledger.infotrình khám phá chuỗi khối BCH cho thấy các tethers dựa trên SLP đang lưu hành khá thường xuyên. Một số người ủng hộ BCH đã thảo luận về lợi ích của stablecoin dựa trên SLP và CTO Cointext, Vin Armani, đã thảo luận về chủ đề này vào ngày 11 tháng 7.

Armani đã tweet một đường dẫn từ news.bitcoin.com, nội dung về các stablecoin trị giá hàng triệu đô la bị đóng băng trong 40 địa chỉ. “Bạn không thể ngăn chặn tôi bằng cách sử dụng địa chỉ Bitcoin mà tôi giữ khóa. Không có chức năng đóng băng địa chỉ nào trên Bitcoin, như đã được thêm vào các hợp đồng Ethereum stablecoin này”, ông Armani nói. Người sáng lập Cointext tuyên bố thêm:

USDT hiện có thể sử dụng trên token SLP trên BCH.

Ngoài các lợi ích không quyền hạn (permissionless) mà chuỗi Bitcoin Cash mang lại, phí mạng cần thiết để tương tác với USDT SLP trên chuỗi BCH là khá nhỏ. Một khoản phí thông thường trên mạng BCH chỉ là 0,003 đô la cho mỗi giao dịch hoặc một phần ba xu Mĩ. Mới gần đây, các thành viên của diễn đàn Reddit r cryptocurrency đã thảo luận về cách tương tác với ERC20 trên chuỗi Ethereum khá tốn kém. Tác giả của bài đăng gốc đã chia sẻ một khoản phí gas là 16 đô la và cho biết “các bạn đã phàn nàn về phí BTC cao, còn đây thì sao!?”. Một bình luận trả lời bài viết đã viết:

Gửi giao dịch trên ETH vẫn còn rẻ. Làm việc với hợp đồng thông minh là một câu chuyện khác…

Một khái niệm khác xuất phát từ suy nghĩ của Vin Armani về cơ bản có thể loại bỏ các khoản phí gas rẻ tiền cần thiết để thúc đẩy các giao dịch dựa trên SLP. Chẳng hạn, cộng đồng tiền điện tử có thể tận dụng Giao thức sổ cái bưu chính đơn giản mà Armani được gọi vào tháng 11 năm 2019. Giao thức bưu chính cho phép gửi token SLP mà không cần sử dụng phí (thường được gọi là ‘gas) để hoàn tất giao dịch.

“Về bản chất, Giao thức Bưu chính cho phép người dùng thanh toán phí khai thác bằng chính token SLP – Armani giải thích năm ngoái. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng một máy chủ trung gian gọi là “bưu điện”. Người dùng gửi cho bưu điện giá trị cần thiết của BCH cần thiết như một đầu ra bổ sung trong giao dịch. Khi nhận và xác thực giao dịch không hợp lệ, bưu điện sẽ đính kèm thêm đầu vào có chứa BCH gốc (tem) và sau đó phát giao dịch bưu chính đã trả tiền (hợp lệ) cho mạng.”

The fact of the matter is, stablecoins and any type of tokens, like non-fungible assets are much cheaper to send via the Bitcoin Cash chain. Many BCH supporters believe that in time, the market will realize this fact and migrate and build token infrastructure using the Simple Ledger Protocol. Besides being cheaper, SLP-based tokens are also permissionless and anyone from anywhere around the world can have full control over their tokens if they possess the private key(s).

Thực tế là, stablecoin và bất kỳ loại token nào gửi qua chuỗi Bitcoin Cash giá rẻ hơn nhiều. Nhiều người ủng hộ BCH tin rằng theo thời gian, thị trường sẽ nhận ra sự thật này và chuyển qua xây dựng cơ sở hạ tầng token bằng Giao thức sổ cái đơn giản. Bên cạnh việc rẻ hơn, các token SLP cũng không uỷ quyền và bất kỳ ai từ nơi nào trên thế giới cũng có thể có toàn quyền kiểm soát token của họ nếu họ sở hữu khóa riêng.

Nguồn: news.bitcoin.com