Sponsor
http://bit.ly/2QiRSMO
Trang chủ Tags Rich Haslam

Tag: Rich Haslam

Bitcoin đã giúp “ông già về hưu” trở thành chủ nông...

Là một nhà đầu tư Bitcoin, bạn muốn lúc về hưu sẽ được làm chủ một nông trại xanh chuyên nuôi trồng thực phẩm...

Retirement as Permaculture farmer in Vietnam – Rich Haslam

What many Bitcoiners these days dream of - Rich Haslam has made it a reality.Saving in Bitcoin allowed him two years ago to buy...