Sổ cái, nền tảng của kế toán cũng là 1 thứ cổ xưa như chữ viết và tiền bạc

Phương tiện mà người ta sử dụng trước đây là đất sét, que tính bằng gỗ (từng là mối nguy hiểm về hỏa hoạn), đá, giấy cói và giấy. Khi máy tính trở nên phổ biến vào những năm 80 và 90, các bản ghi trên giấy đã được số hóa, thường là bằng cách nhập dữ liệu thủ công.

Những sổ cái kỹ thuật số thủa ban đầu bắt chước cách lập danh mục và kế toán của thế giới dựa trên giấy, và có thể nói rằng việc số hóa đã được áp dụng nhiều hơn vào các tài liệu giấy hơn là việc tạo ra chúng. Các thể chế dựa trên giấy tờ vẫn là xương sống của xã hội chúng ta: tiền, con dấu, chữ ký, hóa đơn, chứng chỉ và việc sử dụng sổ sách kế toán hai lần.

Sức mạnh tính toán và những đột phá trong mã hóa cùng với việc khám phá và sử dụng một số thuật toán mới và thú vị, đã cho phép tạo ra các sổ cái phân tán.

Ở dạng đơn giản nhất, sổ cái phân tán là một cơ sở dữ liệu được lưu giữ và cập nhật độc lập bởi mỗi người tham gia (hoặc nút) trong một mạng lớn. Việc phân phối mang tính đặc trưng duy nhất: các bản ghi không được giao tiếp đến các nút khác nhau bởi cơ quan đầu não, mà thay vào đó được xây dựng và lưu giữ độc lập bởi mọi nút. Có nghĩa là, mỗi nút đơn lẻ trên mạng xử lý mọi giao dịch, đi đến kết luận của riêng nó và sau đó bỏ phiếu cho những kết luận đó để chắc chắn rằng đa số đồng ý với kết luận.

Khi đã có sự đồng thuận này, sổ cái phân tán đã được cập nhật và tất cả các nút duy trì bản sao sổ cái giống hệt nhau của chúng. Kiến trúc này cho phép một sự khéo léo mới như một hệ thống hồ sơ vượt ra ngoài tầm của một cơ sở dữ liệu đơn giản.

Sổ cái phân tán là một dạng phương tiện truyền thông năng động và có các thuộc tính và khả năng vượt xa các sổ cái tĩnh dựa trên giấy. Để biết thêm về điều này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi Blockchain có thể làm gì?” Hiện tại, phiên bản ngắn gọn của nó cho phép chúng tôi chính thức hóa và đảm bảo các loại mối quan hệ mới trong thế giới kỹ thuật số.

Ý tưởng chính của các loại mối quan hệ mới này là chi phí của sự tin tưởng (trước đây được cung cấp bởi công chứng viên, luật sư, ngân hàng, viên chức tuân thủ quy định, chính phủ, v.v.) được những người thiết kế sổ cái phân tán tránh xa.

Việc phát minh ra sổ cái phân tán đại diện cho một cuộc cách mạng về cách thu thập và truyền đạt thông tin. Nó áp dụng cho cả dữ liệu tĩnh (sổ đăng ký) và dữ liệu động (giao dịch). Sổ cái phân tán cho phép người dùng vượt ra ngoài quyền giám sát đơn giản đối với cơ sở dữ liệu và chuyển hướng năng lượng sang cách chúng ta sử dụng, thao tác và trích xuất giá trị từ cơ sở dữ liệu – không phải là việc duy trì cơ sở dữ liệu mà thiên về nhiều hơn về quản lý hệ thống hồ sơ.