Cơ chế đồng thuận bao gồm nhiều thuật toán để đam bảo tính minh bạch và an toàn các giao dịch nằm trong hệ thống. Proof of Work là một trong những thuật toán đồng thuận giúp cho hệ thống trong mạng lưới Blockchain được vận hành.

Proof of Work - PoW

Proof of Work là gì ?

PoW – Proof of Work tên gọi tiếng việt là Bằng chứng công việc nó là một thuật toán đồng thuận nhằm đảm bảo các trao đổi trong mạng lưới blockchain được hoạt động ổn định và chính xác. Ngoài PoW thì vẫn còn nhiều cơ chế đồng thuận khác.

Trong Blockchain, thuật toán Proof of Work được sử dụng để xác nhận các giao dịch, tạo ra các khối mới và giúp hình thành nên chuỗi khối lớn trong hệ thống. PoW là cơ sở để các thợ mỏ cạnh tranh để hoàn thành các giao dịch trên mạng sau khi trả lời được 1 câu đố khó và sau đó thì thợ mỏ sẽ được thưởng một khoản coin theo yêu cầu.

Trong một mạng người dùng gửi cho nhau Đồng tiền điện tử (Đồng Coin). Một sổ cái phi tập trung được sử dụng để tập hợp tất cả các giao dịch thành các khối liên kết ( chuỗi khối). Tuy nhiên, cần cẩn thận để xác nhận các giao dịch và sắp xếp các khối.

Trách nhiệm này chịu trên các nút đặc biệt (Node) được gọi là thợ mỏ và một quy trình như vậy thì được gọi là khai thác khối.

Thuật toán của PoW

Câu đố toán học phức tạp mà PoW giải quyết là gì?

  • Bạn có thể biết, việc đào Coin hiện nay đang được các nhà đầu tư rất quan tâm. Việc đào coin cũng giống như việc xử lí một thuật toán vô cùng phức tạp, người đào cần phải mua các thiết bị để xử lí và mã hóa các chuỗi khối này. Để trách việc lợi dụng để đào coin các thuật toán khó này giúp cần bằng chi phí đào và lợi nhuận đào Coin không có sự chênh lệch đáng kể, nhằm tạo tính ổn định cho thị trường.
  • Việc xử lí các thuật toán này đóng vai trò quan trọng nếu như các thuật toán này quá đơn giản số lượng người đào coin sẽ Tăng lên đáng kể và mất đi tính ổn định của cả hệ thống.
  • PoW dùng thuật toán đồng thuận của mình để phân tích các khối dữ liệu và nhu cầu trong các khối này yêu cầu. Sau khi xử lí đưa ra câu trả lời cho 1 khối. Thì hệ thống sẽ xem xét xem câu trả lời đó có đúng không. Nếu đúng thì nó sẽ thưởng coin cho các thợ mỏ. Các khối dữ liệu sau khi mã hóa sẽ làm bằng chứng công việc cho người thợ mỏ này, nếu các khối mới được tạo thì các khối sẽ tự động liên kết với nhau tạo thành một chuối khối.

Một PoW (Proof of Work) sẽ giải quyết các bài toán nào để có thể mã hóa các câu đố mà hệ thống đưa ra:

  • Hàm băm: Mã hóa các 1 dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra. Để các dữ liệu đầu ra này khi đến được nguồn đích. Sau đó có thể xử lí để trở về các dữ liệu ban đầu.
  • Nhân tử số nguyên: Trình bày một số dưới dạng phép nhân của hai số nguyên tố khác.

Ví dụ: 581 = 19×31

Ngoài các phép phân tách số 3 chữ số hệ thống Bitcoin có thể cần xử lí các số liệu phức tạp hơn từ các con số nhiều hơn 9 con số chẳng hạn.

  • Vấn đề liên quan đến bảo mật:  Nếu máy chủ nghi ngờ một cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDOS hoặc Spam, hệ thống sẽ yêu cầu một số Node xác định tính toán lại các hàm băm. Nếu các Node gửi các chuỗi giá trị của hàm băm không chính xác hoặc chậm thì hệ thống sẽ ghi nhận và bắt đầu xử lí.

Khi mạng Blockchain ngày càng phát triển, nó đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Các thuật toán cần sức mạnh để giải quyết các thuật toán khó hơn cho hệ thống. Đây cũng là một trong những hạn chế mà chúng ta cần khắc phục để phát triển hơn trong tương lai

Vai trò bể khai thác Coin (Mining Pool)

Bể khai thác coin nằm ở Mọi nơi trên thế giới

Trên thực tế, nhóm các thợ mỏ sẽ nhận được Coin khi tìm ra hàm băm hợp lệ đầu tiên cho một khối cần mà hóa. Mặc dù phần thưởng khối được cấp cho người khai thác phát hiện ra hàm băm hợp lệ trước tiên, xác suất để một cá nhân không có nhiều thiết bị khai thác mỏ để tạo các khối là rất thấp chưa tính đến việc bạn phải cạnh tranh với các thợ mỏ khác. Vì vậy bạn cần tìm một bể khai thác coin phù hợp để dễ dàng khai thác hơn.

Các thợ mỏ nếu làm việc theo nhóm sẽ giúp xử lí nhanh hơn, đồng thời các thợ mỏ cũng được chia phần thưởng bằng nhau theo mọi người trong nhóm, theo số lượng công việc họ đóng góp vào việc tìm thấy một khối mới.

Lời kết

PoW – Proof of Work giúp cho hệ thống Bitcoin hoạt đồng ổn định bởi thuật toán thuộc cơ chế đồng thuận mà nó sở hữu. Để biết thêm về cơ chế đồng thuận bạn có thể tham khảo bài viết “cơ chế đồng thuận” của chúng tôi. Ngoài PoW bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 cơ chế đồng thuận khác Proof of StakeProof of Burn để hiểu hơn về cơ chế hoạt động của Blockchain nhé.

Tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN để trở thành người nắm thông tin thị trường nhanh nhất: https://t.me/bitcoinvn_community